FY4 t3.1

Tämä testi mittaa tietämystäsi nosteesta ja työstä.

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Varastossa olevaa puista laatikkoa työnnetään liikkeen suuntaisesti lattiaa pitkin.

Ohessa on laatikkoa työntävän voiman suuruus paikan funktiona.

Laske voiman tekemä työ.

Pisteytysohje: 

Voiman tekemä työ saadaan (x, F) -koordinaatistosta fysikaalisena pinta-alana. \( \color{Red}{\text{(+1p)}}\)

Yhden ruudun pinta-ala vastaa työtä 

\(W_1=F \cdot \Delta x \)

\(W_1= 1 \text{ N} \cdot 1 \text{ m} = 1 \text{ Nm}\)

\(W_1 = 1 \text{ J}\) \( \color{Red}{\text{(+1p)}}\)

Lasketaan kuvaajan alle jäävän pinta-ala.

(vajaat ruudut, jotka yhdessä muodostavat kokonaisen ruudun on värikoodattu)

Kuvaajasta laskemalla huomataan, että ruutuja on yhteensä 22 kappaletta. \( \color{Red}{\text{(+2p)}}\)

Voiman tekemä työ on

 \(W_{kok}=22 \cdot W_1 \)

\(W_{kok}=22 \cdot 1 \text{ J}\) \( \color{Red}{\text{(+1p)}}\)

\(W_{kok}=22 \text{ J}\)

Vastaus: Voiman tekemä työ on 22 J. \( \color{Red}{\text{(+1p)}}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

 Jaakko upottaa tennispallon veden alle.

 Millainen on pallon liiketila, kun Jaakko päästää siitä irti veden alla?

 Tennispallon massa on 60 \(\text{ g}\) ja tilavuus 150\(\text{ cm}^3\)

Pisteytysohje: 

Kirjataan lähtöarvot ylös

 \(m=60 \text{ g}, \ V=150 \text{ cm}^3,\ \)

\(g=9,81 \text{ m/s}^2, \rho_{v}=1000 \text{ kg/m}^3\)

Tennispalloon vaikuttaa kaksi voimaa, paino ja noste.

Valitaan positiivinen suunta ylöspäin ja kirjoitetaan

tennispallon liikeyhtälö Newtonin 2. lain avulla.

\(\sum \overline{F}=m\overline{a}\) \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)

\(\overline{G}+\overline{N}=m\overline{a}\)

\(-G+N=ma\) \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)

 

Kappaleeseen kohdistuva noste

lasketaan \(N=\rho Vg\) \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)

ja paino lasketaan \(G=mg\).

 

Nyt liikeyhtälö voidaan kirjoittaa muotoon

\(-mg+\rho_v V g = ma\)

 

Tästä saadaan ratkaistua kiihtyvyys \(a\).

\(a=\dfrac{\rho_v V g - m g }{m}\) \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)

\(a=\dfrac{g(\rho_v V - m ) }{m}\)

\(a=\dfrac{9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}(10^3 \frac{\text{m}}{\text{kg}^3} \cdot 150 \cdot 10^{-6} \text{m}^3 -0,060 \text{ kg})}{0,060 \text{ kg}}\) \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)

\(a \approx 14,7 \text{ m/s}^2\)

 

Vastaus: Tennispallo on kiihtyvässä liikkeessä

ylöspäin ja kiihtyvyys on noin 15 \(\text{m/s}^2\)  \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Hanna vetää 20 kg matkalaukkua tasaisesti 200 metrin matkan lentokentän terminaalin tuloaulasta Bag Drop -tiskille. 

Kuinka suuri työ tehdään, kun laukkua vetävä voima muodostaa 35 asteen kulman vaakatason kanssa?

Lattian laukkuun kohdistama tukivoima on 180 N.

Pisteytysohje: 

Kirjataan lähtöarvot

 \(m=20 \text{ kg}, \ g=9,81 \text{ m/s}^2, \ \Delta x=200 \text{ m},\)

\( \alpha=35^{\circ}, \ N =180 \text{ N}\)

Piirretään kuvio, johon on merkitty laukkuun kohdistuvat voimat.

 

 \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)

Työ saadaan laskettua siirtymän suuntaisen voiman

komponentin ja siirtymän tulona \(W=F_x \cdot \Delta x\)

 

Koska laukku liikkuu tasaisesti, niin

Newtonin 2. lain (dynamiikan peruslain) mukaan \(\sum \overline{F}=\overline{0}\) \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)

 

Sovitaan, että suunnat ylös ja oikealle ovat positiiviset.

 

Tehdään voimatarkastelu y-suunnassa.

\(\sum \overline{F}_y=\overline{0}\)

\(\overline{G}+\overline{F}_y+\overline{N}=\overline{0}\)

\(-G+F_y+N=0 \)

\(F_y=G-N\)

\(F \sin \alpha = mg - N\)

\(F=\dfrac{mg-N}{\sin \alpha}\)  \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)

 

Toisaalta \(F_x=F \cdot \cos \alpha\)

 

Tästä saadaan

 \(F_x=\dfrac{mg-N}{\sin \alpha} \cdot \cos \alpha \)

\(F_x= \dfrac{mg-N}{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}}=\dfrac{mg-N}{\tan \alpha}\)

 

Lasketaan tehty työ

\(W=F_x \cdot \Delta x \) \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)

\(W= \dfrac{mg-N}{\tan \alpha} \cdot \Delta x\)

\(W=\dfrac{20 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2-180 \text{ N}}{\tan 35^{\circ}} \cdot 200 \text{ m}\) \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)

\(W \approx 4\ 627 \text{ J}\)

Vastaus: Tehty työ on noin 4,6 kJ. \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: