FY1 t3.1

Newtonin lait

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Kirja on levossa pöydällä.

a) Piirrä ja nimeä kirjaan vaikuttavat voimat.

    Kiinnitä huomiota voimien keskinäiseen suuruuteen.

b) Mitkä ovat näidän voimien vastavoimat? 

Pisteytysohje: 

a) Kirjaan vaikuttaa

paino \(\quad \color{red}{\text{(+1p)}}\)

pöydän pinnan tukivoima \(\quad \color{red}{\text{(+1p)}}\)

\(\quad \color{red}{\text{(Kuva, jossa voimanuolten pituudet oikein +1p)}}\)

b) Kirjaan kohdistuvien voimien vastavoimat ovat 

painon vastavoima on voima, jolla kirja vetää maapalloa puoleensa. \(\quad \color{red}{\text{(+1,5p)}}\)

pinnan tukivoiman vastavoima on voima, jolla kirja painaa pöytää. \(\quad \color{red}{\text{(+1,5p)}}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Määrittele

a) Jatkavuuden laki

b) Voiman ja vastavoiman laki

Pisteytysohje: 

a) Kappale on levossa tai jatkaa suoraviivaista liikettä, kun

kappaleeseen ei vaikuta voimia tai vaikuttavien voimien summa on nolla.  \(\quad \color{red}{\text{(+3p)}}\)

b) Newtonin III lain mukaan voima on aina vuorovaikutus kahden kappaleen välillä.

Jos kappale A vaikuttaa kappaleeseen B, vaikuttaa kappale B kappaleesen A yhtä suurella,
mutta vastakkaissuuntaisella voimalla.

Voima ja vastavoima vaikuttavat eri kappaleisiin. \(\quad \color{red}{\text{(+3p)}}\)  

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Laske veturin massa, kun veturin kiihtyvyys on 0,50 \(\text{m/s}^2\)

ja veturiin vaikuttava kokonaisvoima on 37 000 N .

 

Pisteytysohje: 

Kirjataan lähtöarvot \(a=0,50 \text{ m/s}^2, \ F_{kok}=37 \ 000 \text{ N}, \ m= \ ?\)

Newtonin 2. lain mukaan \(\overline{F}_{kok}=m\overline{a}\) \(\quad \color{red}{\text{(+1p)}}\)

Ratkaistaan veturin massa

\(F_{kok}=ma \quad ||:a\)

\(\dfrac{F_{kok}}{a}=m\) \(\quad \color{red}{\text{(+2p)}}\)

Sijoitetaan tunnetut suureet.

\(m=\dfrac{37 \ 000 \text{ N}}{0,50 \text{ m/s}^2}\) \(\quad \color{red}{\text{(+1p)}}\)

\(m = 74 \ 000 \text{ kg}\)

Vastaus: 74 000 kg \(\quad \color{red}{\text{(+2p)}}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: