FY1 T4.1

Energia

Suositeltava osaamistaso: 
80%

a) Mitä eroa on vapaalla ja sidotulla energialla?

b) Anna kaksi esimerkkiä vapaista energiamuodoista

c) Anna kaksi esimerkkiä sidotuista energiamuodoista 

Pisteytysohje: 

a) Sidotussa muodossa oleva energia pitää vapauttaa, ennen kuin sitä voidaan hyödyntää. \(\quad \color{red}{\text{(+1p)}}\)

Vapaassa muodossa oleva energia voidaan hyödyntää välittömästi. \(\quad \color{red}{\text{(+1p)}}\) 

 

b) Esimerkiksi lämpöenergia, säteilyenergia, liike-energia \(\quad \color{red}{\text{(Oikea energiamuoto / 1p)}}\)

c) Esimerkiksi potentiaalienergia, kemiallinen energia, ydinenergia \(\quad \color{red}{\text{(Oikea energiamuoto / 1p)}}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Pesäpallon massa on 200 grammaa. 

a) Kuinka suuri on pesäpallon liike-energia, kun se lentää nopeudella 15 m/s? 

b) Pesäpallo on korkeimmillaan 8,0 metrin korkeudella. Kuinka suuri on pesäpallon potentiaalienergia, kun vertailutasona on maanpinta?

Pisteytysohje: 

Kirjataan lähtöarvot

\(m=0,200 \text{ kg}, \ v=15 \text{ m/s}, \)

\(h=8,0 \text{ m}, \ g=9,81 \text{ m/s}^2\)

a) Liike-energia lasketaan kaavalla

\(E_k=\dfrac{1}{2}mv^2\) \(\quad \color{red}{\text{(+ 1p)}}\)

\(E_k=\dfrac{1}{2}\cdot 0,200 \text{ kg} \cdot (15 \text{ m/s})^2\) \(\quad \color{red}{\text{(+ 1p)}}\)

\(E_k=22,5 \text{ J}\) 

Vastaus: noin 23 joulea \(\quad \color{red}{\text{(+ 1p)}}\)

b) Potentiaalienergia lasketaan kaavalla

\(E_p=mgh\) \(\quad \color{red}{\text{(+ 1p)}}\)

\(E_p=0,200 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 8,0 \text{ m}\) \(\quad \color{red}{\text{(+ 1p)}}\)

\(E_p=15,696 \text{ J}\)

Vastaus: noin 16 joulea \(\quad \color{red}{\text{(+ 1p)}}\)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Miten Aurinko aikaansaa uusiutuvien energialähteiden syntymisen?

Tarkastele yksityiskohtaisesti yhtä valitsemaasi uusiutuvaa energialähdettä.

 

Pisteytysohje: 
  1. Auringon säteily lämmittää vettä. \(\quad \color{red}{\text{(+ 1p)}}\)
  2. Vettä haihtuu vesihöyryksi. \(\quad \color{red}{\text{(+ 1p)}}\)
  3. Vesihöyry tiivistyy jäähtyeessään vedeksi. \(\quad \color{red}{\text{(+ 1p)}}\)
  4. Vuorialueille satanut vesi virtaa alas vuoristosta. \(\quad \color{red}{\text{(+ 1p)}}\)
  5. Veden potentiaalienergia muuttuu veden liike-energiaksi. \(\quad \color{red}{\text{(+ 1p)}}\)
  6. Vesivoimalaitoksessa veden liike-energia muuttuu sähköenergiaksi. \(\quad \color{red}{\text{(+ 1p)}}\)
  7. Vaiheet 1. - 6.  toistuvat.
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: