FY5 t2.1

tasainen ja muuttuva ympyräliike

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Oheisen kiertoheilurin langan jännitysvoima on punnuksen painoon verrattuna

a) suurempi

b) pienempi 

c) yhtä suuri

d) välillä suurempi ja välillä pienempi

Perustele vastauksesi.

Pisteytysohje: 

Piirretään heilurin voimakuvio.

\(\color{red}{\text{(voimakuvio oikein +1p)}}\)

Oletetaan, että kiertoheiluri on tasaisessa ympyräliikkeessä.

Tällöin heilurilla on kiihtyvyyttä ainoastaan kohti ympyräradan keskipistettä.

Newtonin 2. lain eli dynamiikan peruslain mukaan \(\color{red}{\text{(+1p)}}\)

\(\sum \overline{F}=m\overline{a}_n\)

\(\overline{G}+\overline{T}=m\overline{a}_n\)

Jaetaan voimatarkastelu x- ja y-suuntiin.

 

\(\sum \overline{F}_x=m\overline{a}_n\)

\(\overline{T}_x=m\overline{a}_n\)

\(T \cos \alpha=ma_n\)

 

\(\sum \overline{F}_y=\overline{0}\)

\(\overline{G}+\overline{T}_y=\overline{0}\)

\(-G+T_y=0\)

\(T \sin \alpha = G\) \(\color{red}{\text{(+1p)}}\)

\(T = \dfrac{G}{\sin \alpha} \geq G \qquad || 0^{\circ} \leq \alpha \leq 90^{\circ}\) \(\color{red}{\text{(+1p)}}\)

Sinin arvo on suurimmillaan 1, joten pätee:

\(T \geq G\) \(\color{red}{\text{(+1p)}}\)

 

Vastaus: langan jännitysvoima on suurempi kuin

heilurin paino eli a-kohta on oikein. \(\color{red}{\text{(+1p)}}\)

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Moukarinheittäjä pyörittää moukaria. Moukarin pituus on 120 cm.

Eräällä hetkellä moukarin tangenttikiihtyvyyden suuruus \(1,1 \text{ m/s}^2\) 

ja moukarin ratanopeus on \(1,5 \text{ m/s}\).

Kuinka suuri on moukarin kiihtyvyys?

Pisteytysohje: 

Kirjataan lähtöarvot

 \(r=1,2 \text{ m}, a_t=1,1 \text{ m/s}^2, \ v=1,5 \text{ m/s}\)

Piirretään kuva tilanteesta

\(\color{red}{\text{(Kuva oikein +1p)}}\)

Normaalikiihtyvyyden ja ratanopeuden välinen yhteys:

\(a_n = \dfrac{v^2}{r}\)

\(a_n = \dfrac{(1,5 \text{ m/s})^2}{1,2 \text{ m}}\)

\(a_n = 1,875 \text{ m/s}^2\) \(\color{red}{\text{(+1p)}}\)

Moukarin kokonaiskiihtyvyyden suuruus saadaan

pythagoraan lauseen avulla 

\(a_{kok}=\sqrt{a_n^2+a_t^2}\) \(\color{red}{\text{(+1p)}}\)

\(a_{kok}=\sqrt{(1,875 \text{ m/s}^2)^2+(1,1 \text{ m/s}^2)^2}\)

\(a_{kok}=\sqrt{(1,875 \text{ m/s}^2)^2+(1,1 \text{ m/s}^2)^2}\)

\(a_{kok} \approx 2,2 \text{ m/s}^2\) \(\color{red}{\text{(+1p)}}\)

Kokonaiskiihtyvyyden suunta saadaan ratkaistua tangentin avulla

\(\tan \alpha =\dfrac{a_t}{a_n}\)

\(\tan \alpha =\dfrac{1,1 \text{ m/s}^2}{1,875 \text{ m/s}^2} \qquad ||\tan^{-1}\)

\(\alpha \approx 30^{\circ}\) \(\color{red}{\text{(+1p)}}\)

Vastaus: Kiihtyvyyden suuruus on noin 2,2 \(\text{ m/s}^2\)

ja suunta poikkeaa 30 astetta normaalikiihtyvyyden suunnasta. \(\color{red}{\text{(+1p)}}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kolme tulitikkurasiaa asetetaan kuvan mukaisesti pyörivälle alustalle.

 

Alusta pyöräytetään liikkeelle.

Mikä tulitikkurasioista irtoaa ensimmäisenä? Miksi?

Pisteytysohje: 

Kun alusta pyöräytetään liikkeelle, niin tulitikkurasiat

ovat kiihtyvässä liikkeessä.

 

Newtonin 2. lain mukaan

\(\sum \overline{F}=m\overline{a}\)

\(\overline{G}+\overline{N}+\overline{F}_\mu=m\overline{a}\) \(\color{red}{\text{(+1p)}}\)

 

Paino ja pinnan tukivoima ovat yhtä suuret ja vastakkaissuuntaiset,

joten kitka pitää tulitikkurasiat ympyräradalla.

\(F_\mu = m a\) \(\color{red}{\text{(+1p)}}\)

 

Tulitikkurasian kiihtyvyys saadaan tangentti- ja normaalikiihtyvyyden vektorisummana

\(\overline{a}=\overline{a}_t+\overline{a}_n\)

Tulitikkurasian kiihtyvyyden suuruus saadaan pythagoraan lauseen avulla

\(a=\sqrt{a_t^2+a_n^2}\) \(\color{red}{\text{(+1p)}}\)

\(a=\sqrt{\Big(\dfrac{\Delta v}{\Delta t}\Big)^2+\Big(\dfrac{v^2}{r}\Big)^2}\).

 

Kun alustan pyörimisnopeus kasvaa, niin kasvaa myös tulitikkurasian ratanopeus.  

 

Ensimmäisenä irtoaa se tulitikkurasia, joka on kauimpana pyörimisakselista. \(\color{red}{\text{(+2p)}}\)

Tämä johtuu siitä, että sen paikalla pitämiseen tarvittava kitkavoima on kaikista suurin. \(\color{red}{\text{(+2p)}}\)

 

HUOM!

\(a_t = \alpha r\)

\(v=\omega r\)

Kulmakiihtyvyys \(\alpha \) ja kulmanopeus \(\omega\)

ovat jokaisella tulitikkurasialla samat.

 

\(a=\sqrt{a_t^2+a_n^2}\)

\(a=\sqrt{(\alpha r)^2+(\omega r)^2}\)

\(a=\sqrt{r^2(\alpha^2+\omega^2)}\)

\(a=r\underbrace{\sqrt{(\alpha^2+\omega^2)}}_{\text{kaikilla sama}}\)

 

Tarvittavan kitkavoiman suuruus saadaan siis kirjoitettua muotoon

\(F_\mu = m a\)

\(F_\mu = mr\underbrace{\sqrt{(\alpha^2+\omega^2)}}_{\text{kaikilla sama}}\)

\(F_\mu = r\underbrace{m\sqrt{(\alpha^2+\omega^2)}}_{\text{kaikilla sama}}\)

Mitä kaueampana tulitikkurasia on pyörimisakselista, niin sitä suurempi on tarvittavan kitkavoiman suuruus.

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: