MAA5 testi4.1

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Pisteytysohje: 

a)

b)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Pisteytysohje: 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Pisteytysohje: 

a)

b)

c)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: