7.lk, luonnolliset luvut ja laskujärjestys

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Laske välivaiheita käyttäen

a) \(3\cdot 5-2\)

b) \(4\cdot5+3-3\cdot4\)

c) \(3\cdot 6-2\cdot 6\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align} \textbf{a) }\qquad&3 \cdot 5 -2\\ =\ &15-2 && \color{red}\text{(+1p)} \\ =\ &\underline{\underline{13}} && \color{red}\text{(+1p)} \end{align} \)

\(\require{color} \begin{align} \textbf{b) } \qquad& 4 \cdot 5+3- 3 \cdot 4\\ =\ &20 + 3 - 12 && \color{red}\text{(+1p)} \\ =\ &\underline{\underline{11}} && \color{red} \text{(+1p)} \end{align}\)

c) Kun kolmesta kuutosesta vähennetään kaksi kuutosta, jäljelle jää yksi kuutonen. $\require{color}\color{red}\text{(+1p)}$

Vastaus: 6   $\require{color}\color{red}\text{(+1p)}$

TAI

\(\begin{align}&3 \cdot 6 - 2 \cdot 6\\ =\ &18 - 12 \\ =\ &\underline{\underline{\ 6\ }} \end{align}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Laske välivaiheita käyttäen

a) \(( 6-6 )\cdot 3+( 4-4 )\)

b) \(30-\{7-[10- ( 3+1 )]\} \)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align} \textbf{a)}\quad&\left( 6-6 \right)\cdot 3+\left ( 4-4 \right ) \\ = & \ 0\cdot 3+0 && \color{red}\text{(+1p)} \\ = & \ 0+0 && \color{red}\text{(+1p)}\\ = & \ \underline{\underline{\ 0\ }} && \color{red}\text{(+1p)} \end{align}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{b)}\qquad&30-\{7-[10- ( 3+1 )]\} \\ =\ &30-\{7-[10- 4]\} && \color{red}{\text{(+1p)}}\\ =\ &30-\{7-6\} &&\color{red}{\text{(+1p)}}\\ =\ &30-1&&\color{red}{\text{(+1p)}}\\ =\ &\underline{\underline{29}} \end{align*}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

a) Muodosta jokin laskulauseke, joka sisältää vähintään yhdet sulkumerkit, kertomerkin, summamerkin ja erotusmerkin. Laske lauseke ja tarkista vastauksen oikeellisuus toisen ihmisen kanssa (esim. kaverisi tai vanhempasi).

b) Sinulla on 8 euroa ja kaverillasi on 14 euroa. Menette yhdessä elokuviin, ja yhteenlasketuilla rahoillanne pystytte ostamaan tasan kaksi elokuvalippua. Yhtään rahaa ei jää yli. Kuinka monta euroa yksi elokuvalippu maksoi? (Muodosta lauseke ja laske se).

Pisteytysohje: 

a)

  • Muodostettu laskulauseke annettujen ohjeiden mukaisesti. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Näytetty lauseke toiselle ihmiselle (esim. kaveri tai vanhempi) ja keskusteltu siitä. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Päädytty yhteisymmärrykseen, että lauseke on laskettu oikein. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

 

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{b)}\qquad&(8+14):2 &&\color{red}\text{(+1p)}\\ =\ &22:2 && \color{red}\text{(+1p)} \\ =\ &\underline{\underline{11}} &&\color{red}\text{(+1p)}\\ \end{align*}\)

tai

\(\dfrac{8+14}{2} =\dfrac{22}{2} =\ \underline{\underline{11}} \)


Vastaus: Yksi elokuvalippu maksoi 11 euroa.

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: