Kokonaislukujen kerto- ja jakolasku

Suositeltava osaamistaso: 
85%

a) \(6 \cdot (+4)\)

b) \(-3 \cdot 9\)

c) \(-2 \cdot (-12)\)

d) \(+10 : 5\)

e) \(18:(-3)\)

f) \(-250 : (-50)\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

a) \(6 \cdot (+4)=\underline{\underline{24}}\qquad \require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

b) \(-3 \cdot 9=\underline{\underline{-27}}\qquad \require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

c) \(-2 \cdot (-12)=\underline{\underline{24}}\qquad \require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

d) \(+10 : 5=\underline{\underline{\ 2\ }}\qquad \require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

e) \(18:(-3)=\underline{\underline{-6}}\qquad \require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

f) \(-250 : (-50)=\underline{\underline{\ 5\ }}\qquad \require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

a) \(-1\cdot(-1)\cdot(-1)\cdot(+2)\cdot(-3)\)

b) \((4-19):(-2-3)\cdot2\)

c) \((-1+2-3)\cdot(-6+9)\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align} \textbf{a) }\quad&\underbrace{-1\cdot(-1)\cdot(-1)}_{=-1}\cdot(+2)\cdot(-3)\\=&\underbrace{-1\cdot(+2)}_{=-2}\cdot(-3) && \color{red}\text{(+1p)}\\=&-2\cdot(-3)\\ =&\underline{\underline{\ 6 \ }} && \color{red}\text{(+1p)} \end{align} \)

\(\require{color} \begin{align} \textbf{b) } \quad&(4-19):(-2-3)\cdot2\\ =&-15:(-5)\cdot2 && \color{red}\text{(+1p)} \\=&3\cdot2\\ =&\underline{\underline{\ 6\ }} && \color{red} \text{(+1p)} \end{align}\)

\(\require{color} \begin{align} \textbf{c) } \quad&(-1+2-3)\cdot(-6+9)\\=&-2\cdot3&& \color{red}\text{(+1p)} \\ =&\underline{\underline{-6}} && \color{red} \text{(+1p)} \end{align}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

a) Muodosta jokin positiivisia ja negatiivisia lukuja sisältävä laskulauseke, joka sisältää kerto- ja jakolaskuja. Laske lauseke ja tarkista vastauksen oikeellisuus toisen ihmisen kanssa (esim. kaverisi tai vanhempasi).

b) Muodosta jokin positiivisia ja negatiivisia lukuja sisältävä lauseke, jossa on sekä kerto- että jakolaskuja, ja jonka tulokseksi saat luvun $3$. Tarkista vastauksen oikeellisuus toisen ihmisen kanssa (esim. kaverisi tai vanhempasi).

Pisteytysohje: 

a)

  • Muodostettu laskulauseke annettujen ohjeiden mukaisesti. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Näytetty lauseke toiselle ihmiselle (esim. kaveri tai vanhempi) ja keskusteltu siitä. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Päädytty yhteisymmärrykseen, että lauseke on laskettu oikein. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

b)

  • Muodostettu laskulauseke annettujen ohjeiden mukaisesti. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Näytetty lauseke toiselle ihmiselle (esim. kaveri tai vanhempi) ja keskusteltu siitä. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Päädytty yhteisymmärrykseen, että lauseke on laskettu oikein. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: