Murtoluvut

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Muunna:

a) \(\frac{11}{5}\)sekaluvuksi

b) \(3 \frac{1}{7}\) murtoluvuksi

c) \(\frac{35}{4}\)sekaluvuksi

d) \(6 \frac{3}{10}\) desimaaliluvuksi

e) \(0,7\) murtoluvuksi

f) \(5,03\) sekaluvuksi

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

a) \(\frac{11}{5}=\frac{10+1}{5}=\frac{10}{5}+\frac15=2+\frac15=\underline{\underline{2\frac15}}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

b) \(3\frac17={}^{7)}3+\frac17=\frac{21}{7}+\frac17=\frac{21+1}{7}=\underline{\underline{\frac{22}{7}}}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

c) \(\frac{35}{4}=\frac{32+3}{4}=\frac{32}{4}+\frac34=8+\frac34=\underline{\underline{8\frac34}}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

d) \(6\frac{3}{10}=6+\frac{3}{10}=6+0,3=\underline{\underline{6,3}}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

e) \(0,7=\underline{\underline{\frac{7}{10}}}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

f) \(5,03=5+0,03=5+\frac{3}{100}=\underline{\underline{5\frac{3}{100}}}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Supista:

a) \(\dfrac{8}{10}\)

b) \(\dfrac{24}{36}\)

Lavenna samannimisiksi:

c) \(\dfrac{11}{15} \text{ ja } \dfrac45\)

d) \(\dfrac{1}{3}, \dfrac27 \text{ ja } \dfrac{14}{21}\)

e) Ilmoita 2 desimaalin tarkkuudella \(23,17456 \dots\)

f) Ilmoita kokonaisten tarkkuudella \(1124,567 \dots\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

a) \(\dfrac{8}{10}=\dfrac{4\cdot \overset{1}{\not{2}}}{5\cdot \underset{1}{\not{2}}}=\underline{\underline{\dfrac45}}\)    \(\require{color}\color{red}{\text{(+1p)}}\)

b) \(\require{cancel} \dfrac{24}{36}=\dfrac{2\cdot \overset{1}{\cancel{12}}}{3\cdot \underset{1}{\cancel{12}}}=\underline{\underline{\dfrac23}} \)    \(\require{color}\color{red}{\text{(+1p)}}\)

c) \(\underline{\underline{\dfrac{11}{15}}}\)   ja \(\phantom{\Big)}^{3)}\dfrac{4}{5}=\dfrac{3\cdot4}{3\cdot5}=\underline{\underline{\dfrac{12}{15}}}\)    \(\require{color}\color{red}{\text{(+1p)}}\)

d) \(\phantom{\Big)}^{7)}\dfrac{1}{3}=\dfrac{7\cdot1}{7\cdot3}=\underline{\underline{\dfrac{7}{21}}}\)

\(\phantom{\Big)}^{3)}\dfrac{2}{7}=\dfrac{3\cdot2}{3\cdot7}=\underline{\underline{\dfrac{6}{21}}}\)  ja  \(\underline{\underline{\dfrac{14}{21}}}\)    \(\require{color}\color{red}{\text{(+1p)}}\)

e) \(23,17456 \dots \approx \underline{\underline{23,17}}\)    \(\require{color}\color{red}{\text{(+1p)}}\)

f) \(1124,567 \dots\approx \underline{\underline{1125}}\)    \(\require{color}\color{red}{\text{(+1p)}}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Luettele seuraavat luvut pienimmästä suurimpaan. (Vihje: lavenna kaikki luvut samannimisiksi murtoluvuiksi).

 $4$

$\frac{14}{3}$

$4\frac56$

$4,5$

$4\frac{1}{3}$

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

Muutetaan kaikki luvut murtoluvuiksi, joiden nimittäjänä on luku $6$.

\(4=\phantom{\Big|}^{6)}\dfrac{4}{1}=\dfrac{6\cdot4}{6\cdot1}=\dfrac{24}{6}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
 

\(\phantom{\Big|}^{2)}\dfrac{14}{3}=\dfrac{2\cdot14}{2\cdot3}=\dfrac{28}{6}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
 

\(4\dfrac56={}^{6)}4+\dfrac56=\dfrac{24}{6}+\dfrac{5}{6}=\dfrac{29}{6}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
 

\(4,5=4\dfrac12=\phantom{\Big|}^{3)}\dfrac{9}{2}=\dfrac{3\cdot9}{3\cdot2}=\dfrac{27}{6}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
 

\(4\dfrac13=\phantom{\Big|}^{2)}\dfrac{13}{3}=\dfrac{2\cdot13}{2\cdot3}=\dfrac{26}{6}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

Vastaus: Luvut pienimmästä suurimpaan ovat $4$ ; $4\dfrac{1}{3}$ ; $4,5$ ; $\dfrac{14}{3}$ ; $4\dfrac{5}{6}$. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: