Luonnolliset luvut ja laskujärjestys

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Laske välivaiheita käyttäen

a) \(4\cdot 6-3\)

b) \(5\cdot6+4-4\cdot5\)

c) \(5\cdot 3-4\cdot 3\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align} \textbf{a) }\qquad&4 \cdot 6 -3\\ =\ &24-3 && \color{red}\text{(+1p)} \\ =\ &\underline{\underline{21}} && \color{red}\text{(+1p)} \end{align} \)

\(\require{color} \begin{align} \textbf{b) } \qquad& 5 \cdot 6+4- 4 \cdot 5\\ =\ &30 + 4 - 20 && \color{red}\text{(+1p)} \\ =\ &\underline{\underline{14}} && \color{red} \text{(+1p)} \end{align}\)

c) Kun viidestä kolmosesta vähennetään neljä kolmosta, jäljelle jää yksi kolmonen. $\require{color}\color{red}\text{(+1p)}$

Vastaus: 3   $\require{color}\color{red}\text{(+1p)}$

TAI

\(\begin{align}&5 \cdot 3 - 4 \cdot 3\\ =\ &15 - 12 \\ =\ &\underline{\underline{\ 3\ }} \end{align}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Laske välivaiheita käyttäen

a) \(( 3-2)\cdot 3+( 7-6 )\)

b) \(10-\{5-[6- ( 1+2 )]\} \)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align} \textbf{a)}\quad&\left( 3-2 \right)\cdot 3+\left ( 7-6 \right ) \\ = & \ 1\cdot 3+1 && \color{red}\text{(+1p)} \\ = & \ 3+1 && \color{red}\text{(+1p)}\\ = & \ \underline{\underline{\ 4\ }} && \color{red}\text{(+1p)} \end{align}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{b)}\qquad&10-\{5-[6- ( 1+2 )]\} \\ =\ &10-\{5-[6- 3]\} && \color{red}{\text{(+1p)}}\\ =\ &10-\{5-3\} &&\color{red}{\text{(+1p)}}\\ =\ &10-2&&\color{red}{\text{(+1p)}}\\ =\ &\underline{\underline{8}} \end{align*}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

a) Muodosta jokin laskulauseke, joka sisältää vähintään kaksi paria sulkumerkkejä, kertomerkin, summamerkin ja erotusmerkin. Laske lauseke ja tarkista vastauksen oikeellisuus toisen ihmisen kanssa (esim. kaverisi tai vanhempasi).

b) Sinulla on 11 euroa ja kaverillasi on 29 euroa. Menette yhdessä elokuviin, ja yhteenlasketuilla rahoillanne pystytte ostamaan tasan neljä elokuvalippua. Yhtään rahaa ei jää yli. Kuinka monta euroa yksi elokuvalippu maksoi? (Muodosta lauseke ja laske se).

Pisteytysohje: 

a)

  • Muodostettu laskulauseke annettujen ohjeiden mukaisesti. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Näytetty lauseke toiselle ihmiselle (esim. kaveri tai vanhempi) ja keskusteltu siitä. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Päädytty yhteisymmärrykseen, että lauseke on laskettu oikein. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

 

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{b)}\qquad&(11+29):4 &&\color{red}\text{(+1p)}\\ =\ &40:4 && \color{red}\text{(+1p)} \\ =\ &\underline{\underline{10}} &&\color{red}\text{(+1p)}\\ \end{align*}\)

tai

\(\dfrac{11+29}{4} =\dfrac{40}{4} =\ \underline{\underline{10}} \)


Vastaus: Yksi elokuvalippu maksoi 10 euroa.

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: