Kokonaislukujen yhteen- ja vähennyslasku

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Laske

a) \(1-11\)

b) \(7-9-2\)

c) \(-4-12+(3-8)\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align} \textbf{a) }\qquad&1 -11\\ =\ &\underline{\underline{-10}} && \color{red}\text{(+2p)} \end{align} \)

\(\require{color} \begin{align} \textbf{b) } \qquad&7-9-2\\ =\ &-2-2 && \color{red}\text{(+1p)} \\ =\ &\underline{\underline{-4}} && \color{red} \text{(+1p)} \end{align}\)

\(\require{color} \begin{align} \textbf{c) } \qquad&-4-11+(3-8)\\ =&-4-11+(-5) \\=&-4-11-5&& \color{red}\text{(+1p)} \\=&-15-5\\ =&\underline{\underline{-20}} && \color{red} \text{(+1p)} \end{align}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Poista ensin sulut ja laske:

a) \(-4+(-7)\)

b) \(8+(-1)-(-3)\)

c) \(7-8-(-2+2)\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align} \textbf{a) }\qquad&-4+(-7)\\=&-4-7 && \color{red}\text{(+1p)}\\ =&\underline{\underline{-11}} && \color{red}\text{(+1p)} \end{align} \)

\(\require{color} \begin{align} \textbf{b) } \qquad&8+(-1)-(-3)\\ =\ &8-1+3 && \color{red}\text{(+1p)} \\ =\ &\underline{\underline{10}} && \color{red} \text{(+1p)} \end{align}\)

\(\require{color} \begin{align} \textbf{c) } \qquad&7-8-(-2+2)\\ =&7-8-(0) \\=&7-8-0&& \color{red}\text{(+1p)} \\ =&\underline{\underline{-1}} && \color{red} \text{(+1p)} \end{align}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

a) Muodosta jokin positiivisia ja negatiivisia lukuja sisältävä laskulauseke, joka näyttää pitkältä ja monimutkaiselta, mutta jonka kuitenkin osaat laskea. Laske lauseke ja tarkista vastauksen oikeellisuus toisen ihmisen kanssa (esim. kaverisi tai vanhempasi).

b) Muodosta jokin positiivisia ja negatiivisia lukuja sisältävä lauseke, jossa on sekä yhteen- että vähennyslaskuja, ja jonka tulokseksi saat luvun $0$. Tarkista vastauksen oikeellisuus toisen ihmisen kanssa (esim. kaverisi tai vanhempasi).

Pisteytysohje: 

a)

  • Muodostettu laskulauseke annettujen ohjeiden mukaisesti. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Näytetty lauseke toiselle ihmiselle (esim. kaveri tai vanhempi) ja keskusteltu siitä. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Päädytty yhteisymmärrykseen, että lauseke on laskettu oikein. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

b)

  • Muodostettu laskulauseke annettujen ohjeiden mukaisesti. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Näytetty lauseke toiselle ihmiselle (esim. kaveri tai vanhempi) ja keskusteltu siitä. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Päädytty yhteisymmärrykseen, että lauseke on laskettu oikein. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: