Kokonaislukujen kerto- ja jakolasku

Suositeltava osaamistaso: 
85%

a) \(5 \cdot (+5)\)

b) \(-2 \cdot 11\)

c) \(-9 \cdot (-8)\)

d) \(+16 : 4\)

e) \(15:(-5)\)

f) \(-180 : (-60)\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

a) \(5 \cdot (+5)=\underline{\underline{25}}\qquad \require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

b) \(-2 \cdot 11=\underline{\underline{-22}}\qquad \require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

c) \(-9 \cdot (-8)=\underline{\underline{72}}\qquad \require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

d) \(+16 : 4=\underline{\underline{\ 4\ }}\qquad \require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

e) \(15:(-5)=\underline{\underline{-3}}\qquad \require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

f) \(-180 : (-60)=\underline{\underline{\ 3\ }}\qquad \require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

a) \(-1\cdot(+2)\cdot(-3)\cdot(+4)\)

b) \((4-14):(-2+4)\cdot(-3)\)

c) \((-11+7+3)\cdot(-6+31)\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align} \textbf{a) }\quad&-1\cdot(+2)\cdot(-3)\cdot(+4)\\=&-2\cdot(-3)\cdot(+4) && \color{red}\text{(+1p)}\\=&6\cdot(+4)\\ =&\underline{\underline{24}} && \color{red}\text{(+1p)} \end{align} \)

\(\require{color} \begin{align} \textbf{b) } \quad&(4-14):(-2+4)\cdot(-3)\\ =&-10:2\cdot(-3) && \color{red}\text{(+1p)} \\=&-5\cdot(-3)\\ =&\underline{\underline{15}} && \color{red} \text{(+1p)} \end{align}\)

\(\require{color} \begin{align} \textbf{c) } \quad&(-11+7+3)\cdot(-6+31)\\=&-1\cdot25&& \color{red}\text{(+1p)} \\ =&\underline{\underline{-25}} && \color{red} \text{(+1p)} \end{align}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

a) Muodosta jokin positiivisia ja negatiivisia lukuja sisältävä laskulauseke, joka sisältää kerto- ja jakolaskuja. Laske lauseke ja tarkista vastauksen oikeellisuus toisen ihmisen kanssa (esim. kaverisi tai vanhempasi).

b) Muodosta jokin positiivisia ja negatiivisia lukuja sisältävä lauseke, jossa on sekä kerto- että jakolaskuja, ja jonka tulokseksi saat luvun $-2$. Tarkista vastauksen oikeellisuus toisen ihmisen kanssa (esim. kaverisi tai vanhempasi).

Pisteytysohje: 

a)

  • Muodostettu laskulauseke annettujen ohjeiden mukaisesti. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Näytetty lauseke toiselle ihmiselle (esim. kaveri tai vanhempi) ja keskusteltu siitä. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Päädytty yhteisymmärrykseen, että lauseke on laskettu oikein. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

b)

  • Muodostettu laskulauseke annettujen ohjeiden mukaisesti. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Näytetty lauseke toiselle ihmiselle (esim. kaveri tai vanhempi) ja keskusteltu siitä. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
  • Päädytty yhteisymmärrykseen, että lauseke on laskettu oikein. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: