Murtoluvut

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Muunna:

a) \(\frac{16}{6}\)sekaluvuksi

b) \(2 \frac{2}{9}\) murtoluvuksi

c) \(\frac{19}{3}\)sekaluvuksi

d) \(4 \frac{27}{100}\) desimaaliluvuksi

e) \(1,2\) murtoluvuksi

f) \(9,7\) sekaluvuksi

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

a) \(\frac{16}{6}=\frac{12+4}{6}=\frac{12}{6}+\frac46^{\ (2}=2+\frac23=\underline{\underline{2\frac23}}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

b) \(2\frac29={}^{9)}2+\frac29=\frac{18}{9}+\frac29=\frac{18+2}{9}=\underline{\underline{\frac{20}{9}}}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

c) \(\frac{19}{3}=\frac{18+1}{3}=\frac{18}{3}+\frac13=6+\frac13=\underline{\underline{6\frac13}}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

d) \(4\frac{27}{100}=4+\frac{27}{100}=4+0,27=\underline{\underline{4,27}}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

e) \(1,2=\frac{12}{10}^{\ (2}=\underline{\underline{\frac65}}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

f) \(9,7=9+0,7=9+\frac{7}{10}=\underline{\underline{9\frac{7}{10}}}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Supista:

a) \(\dfrac{9}{15}\)

b) \(\dfrac{11}{22}\)

Lavenna samannimisiksi:

c) \(\dfrac{11}{12} \text{ ja } \dfrac23\)

d) \(\dfrac12,\dfrac56 \text{ ja } \dfrac{17}{18}\)

e) Ilmoita yhden desimaalin tarkkuudella \(44,2645 \dots\)

f) Ilmoita kokonaisten tarkkuudella \(667,099 \dots\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

a) \(\dfrac{9}{15}=\dfrac{3\cdot \overset{1}{\not{3}}}{5\cdot \underset{1}{\not{3}}}=\underline{\underline{\dfrac35}}\)    \(\require{color}\color{red}{\text{(+1p)}}\)

b) \(\require{cancel} \dfrac{11}{22}=\dfrac{1\cdot \overset{1}{\cancel{11}}}{2\cdot \underset{1}{\cancel{11}}}=\underline{\underline{\dfrac12}} \)    \(\require{color}\color{red}{\text{(+1p)}}\)

c) \(\underline{\underline{\dfrac{11}{12}}}\)   ja \(\phantom{\Big)}^{4)}\dfrac23=\dfrac{4\cdot2}{4\cdot3}=\underline{\underline{\dfrac{8}{12}}}\)    \(\require{color}\color{red}{\text{(+1p)}}\)

d) \(\phantom{\Big)}^{9)}\dfrac12=\dfrac{9\cdot1}{9\cdot2}=\underline{\underline{\dfrac{9}{18}}}\)

\(\phantom{\Big)}^{3)}\dfrac56=\dfrac{3\cdot5}{3\cdot6}=\underline{\underline{\dfrac{15}{18}}}\)  ja  \(\underline{\underline{\dfrac{17}{18}}}\)    \(\require{color}\color{red}{\text{(+1p)}}\)

e) \(44,2645\dots \approx \underline{\underline{44,3}}\)    \(\require{color}\color{red}{\text{(+1p)}}\)

f) \(667,099 \dots\approx \underline{\underline{667}}\)    \(\require{color}\color{red}{\text{(+1p)}}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Luettele seuraavat luvut pienimmästä suurimpaan. (Vihje: lavenna kaikki luvut samannimisiksi murtoluvuiksi).

 $3$

$\frac{13}{4}$

$3\frac{7}{12}$

$3,5$

$3\frac{2}{3}$

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

Muutetaan kaikki luvut murtoluvuiksi, joiden nimittäjänä on luku $12$.

\(3=\phantom{\Big|}^{12)}\dfrac{3}{1}=\dfrac{12\cdot3}{12\cdot1}=\dfrac{36}{12}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
 

\(\phantom{\Big|}^{3)}\dfrac{13}{4}=\dfrac{3\cdot13}{3\cdot4}=\dfrac{39}{12}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
 

\(3\dfrac{7}{12}={}^{12)}3+\dfrac{7}{12}=\dfrac{36}{12}+\dfrac{7}{12}=\dfrac{43}{12}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
 

\(3,5=3\dfrac12=\phantom{\Big|}^{6)}\dfrac{7}{2}=\dfrac{6\cdot7}{6\cdot2}=\dfrac{42}{12}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)
 

\(3\dfrac23=\phantom{\Big|}^{4)}\dfrac{11}{3}=\dfrac{4\cdot11}{4\cdot3}=\dfrac{44}{12}\)   \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

Vastaus: Luvut pienimmästä suurimpaan ovat $3$ ; $\dfrac{13}{4}$ ; $3,5$ ; $3\dfrac{7}{12}$ ; $3\dfrac{2}{3}$. \(\require{color}\color{red}\text{(+1p)}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: