FY7 t2.1

Sähkömagneettinen induktio ja sen sovellukset

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Suljettu johdinsilmukka kulkee vakionopeudella magneettikentän läpi kuvion ohessa olevan kuvion mukaisesti.

Hahmottele ja perustele seuraavat kuvaajat:

a) silmukan magneettivuo ajan funktiona.

b) silmukkaan indusoituva jännite ajan funktiona.

 

Pisteytysohje: 

Kun magneettivuo johdinsilmukan läpi muuttuu, niin silmukkaan indusoituu induktiojännite

\(e_k = - \dfrac{\Delta \Phi}{\Delta t}\)

Magneettivuo \(\Phi\) määritellään \(\Phi = BA\), joten induktiolaki saadaan kirjoitettua muotoon:

\(\begin{align*} e_k&=-\dfrac{\Delta \Phi}{\Delta t} \\ e_k & = - \dfrac{\Delta (BA)}{\Delta t} \qquad ||\text{B ei muutu} \\ e_k & = - B \dfrac{\Delta A}{\Delta t} \end{align*}\)

 

(Kuvaajien hahmotelmat oikein +3p)

1. Johdinsilmukka saapuu ulkoiseen magneettikenttään

Johdinsilmukan magneettikentässä olevan osan pinta-ala kasvaa eli \(\Delta A > 0\).

Pinta-alan kasvaessa, myös magneettivuo (\(\Phi = BA\)) kasvaa. \(\color{Red}{\text{(+0,5p)}}\)

Johdinsilmukka liikkuu vakionopeudella, joten \(\dfrac{\Delta A}{\Delta t} >0\) on vakio.

Indusoituva keskimääräinen jännite on lukuarvoltaan negatiivinen ja sen suuruus ei muutu. \(\color{Red}{\text{(+0,5p)}}\)

 

2. Johdinsilmukka on kokonaan ulkoisessa magneettikentässä

Johdinsilmukan magneettikentässä olevan osan pinta-ala ei kasva eli  \(\Delta A = 0\).

Koska pinta-ala ei muutu, niin magneettivuo (\(\Phi = BA\)) ei muutu. \(\color{Red}{\text{(+0,5p)}}\)

Koska magneettivuo ei muutu, niin induktiojännitettä (\(e_k = - \dfrac{\Delta \Phi}{\Delta t}\)) ei indusoidu. \(\color{Red}{\text{(+0,5p)}}\)

 

3. Johdinsilmukka poistuu ulkoisesta magneettikentästä.

Johdinsilmukan magneettikentässä olevan osan pinta-ala pienenee eli \(\Delta A < 0\).

Pinta-alan pienentyessä, myös magneettivuo (\(\Phi = BA\)) pienenee. \(\color{Red}{\text{(+0,5p)}}\)

Johdinsilmukka liikkuu vakionopeudella, joten \(\dfrac{\Delta A}{\Delta t} <0\) on vakio.

Indusoituva keskimääräinen jännite on lukuarvoltaan positiivinen ja sen suuruus ei muutu. \(\color{Red}{\text{(+0,5p)}}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

a) Mitä tarkoittaa itseinduktio? (2p)

 

b- ja c-kohta liittyvät oheiseen videoon.

b) Piirrä videolla näkyvä kytkentäkaavio. (1p)

c) Videolla näkyvän käämin läpi kulkee 3,5 ampeerin sähkövirta, joka pienenee 15 millisekunnissa arvoon 0 ampeeria.

Samalla havaitaan, että 100 voltin jännitteen vaativa hehkulamppu välähtää.

Kuinka suuri on käämin induktanssi vähintään? Käämin resistanssi voidaan olettaa pieneksi. (3p)

 

Pisteytysohje: 

Ratkaisu a-kohtaan

Itseinduktiossa johtimessa oleva muuttuva sähkövirta indusoi samaan johtimeen (+1p) 

sähkövirran muutosta vastustavan jännitteen (+1p).

 

Ratkaisu b-kohtaan

Piirretään kytkentäkaavio.

(Kytkentäkaavio oikein +1p)

 

Ratkaisu c-kohtaan

Oletetaan käämin ja johdinten resistanssi pieneksi.

Itseinduktiojännite on yhtä suuri, kuin lampussa tapahtuva jännitehäviö (Kirchhoffin 2. laki).

Itseinduktiojännite on vähintään 100 volttia, koska hehkulamppu välähtää. \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)

 

Keskimääräinen itseinduktiojännite saadaan suureyhtälöstä:

\(e_ k = - L \dfrac{\Delta I}{\Delta t}\)\(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)

Ratkaistaan tästä käämin induktanssi \(L.\)

\(\begin{align*} e_ k &= - L \dfrac{\Delta I}{\Delta t} \qquad&& || \cdot \Delta t \\ e_k \Delta t & = -L \Delta I &&|| : \Delta I \\ e_k \dfrac{\Delta t}{\Delta I}&= - L &&|| \cdot (-1) \\ -e_k \dfrac{\Delta t}{\Delta I}&= L \end{align*}\)

 

Sijoitetaan tunnetut suureet.

\(\begin{align*} L&=-e_k \dfrac{\Delta t}{\Delta I} \\ L&=-100 \text{ V} \cdot \dfrac{0,015 \text{ s}}{-3,5 \text{ A}} \\ L& \approx 0,43 \text{ H} \end{align*}\)

 

Vastaus: Käämin induktanssi on vähintään 0,43 H. \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Miksi magneetin putoaminen kupariputken läpi kestää kauemmin kuin teräskuulan?

Perustele vastauksesi mahdollisimman tarkasti.

Pisteytysohje: 

Magneetti on tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä.

Tehtävässä riittää tilanteen tarkastelu magneetin ylä- tai alapuolelta.

Tilanne magneetin yläpuolelta katsottuna

  • Kestomagneetin kupariputken yläosan läpäisevä magneettikenttä heikkenee. \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)
  • Heikkenevä magneettikenttä indusoi kupariputkeen induktiovirran\(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)
  • Lenzin lain mukaan induktiovirran suunta on sellainen, että sen aiheuttama magneettikenttä pyrkii vastustamaan ulkoisen magneettikentän muutosta. \(\color{Red}{\text{(+2p)}}\)
  • Induktiovirran magneettikenttä pyrkii ylläpitämään kestomagneetin magneettikenttää\(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)
  • Induktiovirran magneettikenttä välittää magneettiin voiman, joka hidastaa magneetin putoamista. \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)

Tilanne magneetin alapuolelta katsottuna

  • Kestomagneetin kupariputken alaosan läpäisevä magneettikenttä voimistuu.  \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)
  • Voimistuva magneettikenttä indusoi kupariputkeen induktiovirran\(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)
  • Lenzin lain mukaan induktiovirran suunta on sellainen, että se pyrkii vastustamaan ulkoisen magneettikentän muutosta. \(\color{Red}{\text{(+2p)}}\)
  • Induktiovirran magneettikenttä pyrkii heikentämään kestomagneetin magneettikenttää\(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)
  • Induktiovirran magneettikenttä välittää magneettiin voiman, joka hidastaa magneetin putoamista. \(\color{Red}{\text{(+1p)}}\)

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: