Aineistoon viittaaminen

Tämän testin avulla voit varmistaa, oletko oppinut käyttämään lainausmerkkejä oikein viittauksissa.

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Vastaa vihkoosi.

a. Mitä tarkoittaa siteeraaminen ja missä tilanteissa sitä käytetään?

b. Mitä tarkoittaa referoiminen ja missä tilanteissa sitä käytetään?

c. Mikä on johtolause? Anna esimerkki.

Pisteytysohje: 

Arvioi omat vastauksesi. Kustakin oikeasta vastauksesta saat 2 pistettä.

 

 1. Mitä tarkoittaa siteeraaminen?

Siteeraaminen eli suora lainaaminen tarkoittaa sitä, että kirjoittaja tai puhuja käyttää suoria sitaatteja eli lainaa sanatarkasti kuulemaansa tai puhumaansa. Siteeraamista käytetään erityisesti silloin, kun omin sanoin ei voitaisi välittää kaikkea olennaista. Esimerkiksi runon ilmaisuvoimaa tai jonkun käyttämää värikästä ilmaisua voi olla vaikea selittää ilman sanatarkkaa siteeraamista. => 2 p.

 

 1. Mitä tarkoittaa referoiminen?

Referointi eli epäsuora lainaaminen tarkoittaa sitä, että toisen tekstiä tai puhetta selostetaan omin sanoin. Referoijan täytyy huolehtia, että aineiston sisältö ja sävy eivät muutu. Referoimalla voi tiivistää laajan asiakokonaisuuden. => 2 p.

 

 1. Mikä on johtolause?

Johtolause kertoo, kenen puhumaa tai kirjoittamaa tekstiä siteerataan. Esim. Opiskelija totesi: “Minähän osaan tämän!” (Johtolause on tässä esimerkissä tummennettu.) => 2 p.

 
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kirjoita alla olevat suoran esityksen esimerkit vihkoosi ja lisää niihin tarvittavat välimerkit. Kaikissa virkkeissä on sitaatteja pohjatekstistä. Alleviivaa lisäksi johtolauseet.

 1. Urheilulehden nettisivulla kuvaillaan värikkäästi, että [lainaus alkaa] Dibaban sisarukset eivät ole mitään ketä tahansa marjanpoimijoita.

 2. Dibaban kertaa mottoaan seuraavasti Huolehdin aina vain siitä, mihin pystyn itse vaikuttamaan – harjoittelemiseen ja kisaamiseen.

 3. Tiesin kaiken kilpailijoistani. Siksi olin aika varma voitosta 400 metriä ennen maalia [lainaus päättyy] tunnustaa Dibaba.

 4. Dibaban alkuaikojen valmentaja Sentayehu Eshetun  muistelee Kun hän [Dibaba] oli noin 18-vuotias, tiesin, että hänestä tulee mestari.

 5. Hallijuoksuissa Dibaba kertoo viehättyneensä lyhyistä, 200 metrin kierroksista. [lainaus alkaa] Eikä ole niin kuuma kuin ulkona.

Pisteytysohje: 

Saat jokaisesta esimerkistä yhden pisteen, mikäli esimerkin kaikki välimerkit ovat oikeilla paikoillaan. Jos olet alleviivannut kaikki johtolauseet oikein, saat yhden pisteen.

 

 1. Urheilulehden nettisivulla kuvaillaan värikkäästi, että “Dibaban sisarukset eivät ole mitään ketä tahansa marjanpoimijoita”  .  => 1 p.

 2. Genzebe Dibaban kertaa mottoaan seuraavasti: “Huolehdin aina vain siitä, mihin pystyn itse vaikuttamaan – harjoittelemiseen ja kisaamiseen.” => 1 p.

 3. “Tiesin kaiken kilpailijoistani. Siksi olin aika varma voitosta 400 metriä ennen maalia” , tunnustaa Dibaba. => 1 p.

 4. Dibaban alkuaikojen valmentaja Sentayehu Eshetun  muistelee: “Kun hän [Dibaba] oli noin 18-vuotias, tiesin, että hänestä tulee mestari. ” => 1 p.

 5. Hallijuoksuissa Dibaba kertoo viehättyneensä lyhyistä, 200 metrin kierroksista. “Eikä ole niin kuuma kuin ulkona. ” => 1 p.​

 

+ ​alleviivaukset oikein => 1 p. (Korjausvinkeissä johtolauseita ei ole teknisten seikkojen takia alleviivattu vaan tummennettu.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Alla olevissa tehtävissä on väärin ja oikein merkittyjä sitaatteja. Kirjoita esimerkit vihkoosi ja korjaa virheet tai tee pyydetyt korjaukset.

 

 1. Ainolan nettisivuilla (http://www.ainola.fi/jean_sibelius.php. Luettu 7.9.2015) kerrotaan, että “1800-luvun lopulla Sibelius alkoi tuntea tarvetta ottaa etäisyyttä pääkaupungin riehakkaaseen taiteilijaelämään.”

 2. Sibelius totesi: Helsingissä laulu kuoli sisälläni.

 3. “Ainola valmistui vuonna 1904 ja muutto sinne muodostui Sibeliuksen sävellystyön kannalta ratkaisevaksi.” kuvaillaan nettisivulla.

 4. Sibelius kuvaa Ainolan merkitystä radiohaastattelussa vuodelta 1948 seuraavasti: ”Olen säveltänyt toisen sinfoniani Italiassa, kolmannen Pariisissa ja Voces Intimae -kvarteton olen säveltänyt Lontoossa. Suurimman osan olen säveltänyt Ainolassa. Minusta tuntuu aina, että jokaisen pitää elää metsässä taikka suuressa kaupungissa. Täällä Ainolassa tämä hiljaisuus puhuu.”

 5. Vesa Siren kuvaa teoksessaan Ainola - Jean ja Aino Sibeliuksen koti (2004), miten vierailija voi nähdä “flyygelin, jota sormeilemalla säveltäjä kokeili hiljaisesti uusia sointeja öisin, muun perheen yrittäessä nukkua. Hän näkee Ainolan yllä taivaan, jossa joutsenet lensivät huhtikuussa 1915 antaen säveltäjälle viidennen sinfonian finaalin pääteeman.” Tee tarvittavat korjaukset ja merkitse lisäksi esimerkissä oleva lainaus siten, että tummennettu sitaatin osa jää pois.

 6. ”Surut tekevät kodin kodiksi. Kaikki ne vaikeudet, mitkä meidän on pitkän elämän aikana yhdessä omaistemme kanssa voitettava, synnyttävät rakkauden kotiin.” Kertoi Sibelius yksityissihteerilleen 1940-luvulla.

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein korjatusta tai oikein korjaamatta jätetystä tehtävästä saa yhden pisteen.

 

 1. Ainolan nettisivuilla kerrotaan, että “1800-luvun lopulla Sibelius alkoi tuntea tarvetta ottaa etäisyyttä pääkaupungin riehakkaaseen taiteilijaelämään” .

 2. Sibelius totesi: Helsingissä laulu kuoli sisälläni . “ => 1 p.

 3. “Ainola valmistui vuonna 1904 ja muutto sinne muodostui Sibeliuksen sävellystyön kannalta ratkaisevaksi ” , kuvaillaan nettisivulla. => 1 p.

 4. Sibelius kuvaa Ainolan merkitystä radiohaastattelussa vuodelta 1948 seuraavasti: ”Olen säveltänyt toisen sinfoniani Italiassa, kolmannen Pariisissa ja Voces Intimae -kvarteton olen säveltänyt Lontoossa. Suurimman osan olen säveltänyt Ainolassa. Minusta tuntuu aina, että jokaisen pitää elää metsässä taikka suuressa kaupungissa. Täällä Ainolassa tämä hiljaisuus puhuu.” Ei korjauksia, oikein lainattu. => 1 p.

 5. Vesa Siren kuvaa teoksessaan Ainola - Jean ja Aino Sibeliuksen koti (2004), miten vierailija voi nähdä “flyygelin, jota sormeilemalla säveltäjä kokeili hiljaisesti uusia sointeja öisin,  – –  Ainolan yllä taivaan, jossa joutsenet lensivät huhtikuussa 1915 antaen säveltäjälle viidennen sinfonian finaalin pääteeman” . => 1 p. ( Huom! Ajatusviivapari ja pisteen paikka!)

 6. ”Surut tekevät kodin kodiksi. Kaikki ne vaikeudet, mitkä meidän on pitkän elämän aikana yhdessä omaistemme kanssa voitettava, synnyttävät rakkauden kotiin” , kertoi Sibelius yksityissihteerilleen 1940-luvulla. => 1p.

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: