Yhdyssanat ja yhdysmerkin käyttö II

Tämän testin avulla opettelet yhdyssanojen oikeinkirjoitusta.

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Perustele, miksi seuraavissa sanoissa on yhdysmerkki.

 1. Muumipeikko ja pyrstötähti -romaani

 2. fifty-fifty

 3. Martta-täti

 4. suomalais-venäläinen

 5. syntymäaika ja -paikka

 6. lama-aika

Pisteytysohje: 

Saat kustakin kohdasta yhden pisteen, jos olet osannut perustella yhdysmerkin käytön oikein.

 1. Yhdyssanan alkuosa on sanaliitto. => 1 p.

 2. Vierassana, jossa toistetaan samaa sanaa. => 1 p.

 3. Yhdyssanan toinen osa on erisnimi. => 1 p.

 4. Yhdyssanan osat ovat rinnasteisia. => 1 p.

 5. Yhdyssanan alkuosan poisto osoitetaan yhdysmerkillä. => 1 p.

 6. Yhdyssanan alkuosa päättyy samaan vokaaliin, jolla loppuosa alkaa. => 1 p.

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Valitse kustakin sanaparista oikea vaihtoehto ja kirjoita se vihkoosi.

 

 1. Atlantin valtameri

 2. Atlantinvaltameri

 

 1. suomenkielinen

 2. suomen kielinen

 

 1. kokoajan

 2. koko ajan

 

 1. muun muassa

 2. muunmuassa

 

 1. kadulle päin

 2. kadullepäin

 

 1. ylä-aste

 2. yläaste

Pisteytysohje: 

 

Saat kustakin oikeasta valinnasta yhden pisteen.

 

b. Atlantin valtameri

c. suomenkielinen

f. koko ajan

g. muun muassa

i. kadulle päin

l. yläaste

 
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Korjaa seuraavasta tekstistä kaikki yhdyssanavirheet. Kirjoita korjattavat kohdat vihkoosi oikein.

 

Opetus-suunnitelma laaditaan tähän asia kirjaan sisältyvien lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Opetussuunnitelmassa päätetään lukion opetus ja kasvatustyöstä. Opetussuunnitelman pohjalta lukio laatii luku vuosittaisen suunnitelman opetuksen käytännön järjestämisestä. Opiskelija laatii henkilö kohtaisen opiskelu suunnitelmansa lukion opetussuunnitelman sekä luku vuosittaisen suunnitelman pohjalta. Opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaahuomioon lukion toimintaympäristö, paikallisetarvovalinnat ja osaamisvahvuudet sekä erityis resurssit. Lukiopaikkakunnan tai -alueen luonto ja ympäristö, kieliolosuhteet, historia sekä elinkeino ja -kulttuurielämä tuovat opetussuunnitelmaan paikallisuutta. Käytännön yhteistyö erialojen asiantuntijoiden kanssa lisää opiskelun elämän-läheisyyttä ja syvällisyyttä. Opetussuunnitelmaa laadittaessa myös ajankohtaistetaan opetussuunnitelman perusteissa määrättyjä asioita.

(http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf. Tekstiä on muokattu.)

 
Pisteytysohje: 

Saat jokaisesta oikein korjatusta sanasta 0,5 pistettä.


Opetussuunnitelma (0,5) laaditaan tähän asiakirjaan (0,5) sisältyvien lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Opetussuunnitelmassa päätetään lukion opetus- ja kasvatustyöstä. (0,5) Opetussuunnitelman pohjalta lukio laatii lukuvuosittaisen (0,5) suunnitelman opetuksen käytännön järjestämisestä. Opiskelija laatii henkilökohtaisen (0,5) opiskelusuunnitelmansa (0,5) lukion opetussuunnitelman sekä lukuvuosittaisen suunnitelman pohjalta. Opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon (0,5) lukion toimintaympäristö, paikalliset arvovalinnat (0,5) ja osaamisvahvuudet sekä erityisresurssit. (0,5) Lukiopaikkakunnan tai -alueen luonto ja ympäristö, kieliolosuhteet, historia sekä elinkeino- ja kulttuurielämä (0,5) tuovat opetussuunnitelmaan paikallisuutta. Käytännön yhteistyö eri alojen (0,5) asiantuntijoiden kanssa lisää opiskelun elämänläheisyyttä (0,5) ja syvällisyyttä.

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: