Vaillinaiset apuverbit can, must ja may

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Täydennä lauseet sulkeissa olevalla verbillä oikeassa aikamuodossa.

 1. All students in my class _________. (osaavat lukea)
 2. When I was three, I _________. (en osannut lukea)
 3. Now, I _________ something almost every day. (minun täytyy lukea)
 4. Yesterday, I _________ a bedtime story for my baby brother. (minun täytyi lukea)
 5. In a few years, my brother _________ himself. (osaa lukea fut.)
 6.  Well, he _________ me any stories. (ei tarvitse lukea)

 

Pisteytysohje: 

Jokaisesta lauseesta oikeasta apuverbistä (+0,5 p.) ja oikeasta aikamuodosta (+0,5 p.). Pyöristä lopullinen pistemäärä seuraavaan tasalukuun (esim. 4,5 pistettä pyöristyy 5 pisteeseen).

 1. can read / are able to read 
 2. couldn’t read / wasn’t able to read
 3. must read / have to read
 4. had to read
 5. will be able to read
 6. doesn't have to read / won't have to read / will not have to read

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Muuta lauseet 1-3 preesensistä imperfektiin ja lauseet 4-6 preesensistä futuuriin. Muista, että kaikilla apuverbeillä ei ole kaikkia aikamuotoja.

 1. Rosemary may come with us. (saa tulla)
 2. Hugh must buy her a present. (täytyy ostaa)
 3. Otherwise, she cannot forgive him. (ei voi antaa anteeksi)
   
 4. Then, she has to forgive him. (täytyy antaa anteeksi)
 5. Finally, they can make up their argument. (voivat sopia)
 6. Jealousy is not allowed in their romance. (eivät ole sallittuja)
Pisteytysohje: 

Oikeasta apuverbistä (+0,5 p.) ja oikeasta aikamuodosta (+0,5 p.). Pyöristä lopullinen pistemäärä seuraavaan tasalukuun (esim. 4,5 pistettä pyöristyy 5 pisteeseen).

 1. Rosemary was allowed to come with us.
 2. Hugh had to buy her a present.
 3. Otherwise, she could not / wasn’t able to forgive him.
   
 4. Then, she will have to forgive him.
 5. Finally, they will be able to make up their argument.
 6. Jealousy will not be allowed in their romance.
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kirjoita seuraavat lauseet vihkoon suomeksi. Muista, että apuverbeillä on monenlaisia merkityksiä!

 1. You mustn’t smoke here.
 2. Can I get some cake?
 3. Rosemary wasn’t able to speak.
 4. She might be right.
 5. She must be the most beautiful girl I’ve ever seen.
 6. You don’t have to do the homework for tomorrow.

 

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein käännetystä lauseesta (+1 p.). Jos lause on vain hieman väärin (+0,5 p.). Kiinnitä erityistä huomiota apuverbien merkityksiin! Pyöristä lopullinen pistemäärä seuraavaan tasalukuun (esim. 4,5 pistettä pyöristyy 5 pisteeseen).

 1. Täällä ei saa polttaa. / Tupakoiminen kielletty.
 2. Saanko hieman kakkua? / Voinko saada vähän kakkua? / Saanko ottaa kakkua?
 3. Rosemary ei pystynyt puhumaan.
 4. Hän saattaa olla oikeassa.
 5. Hän on varmasti / Hänen täytyy olla kaunein tyttö, jonka olen koskaan nähnyt.
 6. Sinun ei tarvitse tehdä kotitehtäviä / kotitehtävää huomiseksi.

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: