Imperfekti

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Valitse oikea vaihtoehto ja kirjoita lauseet vihkoosi. Ole tarkkana merkityksen kanssa!

1. Bethany was/were/had two brothers.
2. The brothers was/were/had called Timothy and Jiminy.
3. Did they have/had any parents?
4. Right then, they didn’t have/had parents.
5. Their parents wasn’t/weren’t/hadn’t at home.
6. That is why Bethany was/were/had a bit scared.

Seuraavat lauseet kertovat menneestä ajasta, mutta verbimuodoissa on virheitä. Korjaa virheelliset imperfektimuodot ja kirjoita lauseet oikein vihkoosi. Ole tarkkana epäsäännöllisten verbien kanssa!

7. A week ago, Bethany’s parents leaved for a holiday. (lähtivät)
8. Where do they went? (menivät)
9. They goed to Australia to visit Bethany’s aunt. (menivät)
10. Yesterday, Timothy and Jiminy hided the key under the sofa. (piilottivat)
11. Luckily, Bethany finded it easily. (löysi)
12. She don’t wanted to be alone anymore! (ei halunnut)

 

Pisteytysohje: 

Jokaisesta oikein kirjoitetusta lauseesta (+0,5 p). Pyöristä lopullinen pistemäärä seuraavaan kokonaislukuun. (esim. 3,5 → 4).

 1. Bethany had two brothers.
 2. The brothers were called Timothy and Jiminy.
 3. Did they have any parents?
 4. Right then, they didn’t have parents.
 5. Their parents weren’t at home.
 6. That is why Bethany was a bit scared.
 7. A week ago, Bethany’s parents left for a holiday. (lähtivät)
 8. Where did they go? (menivät)
 9. They went to Australia to visit Bethany’s aunt. (menivät)
 10. Yesterday, Timothy and Jiminy hid the key under to sofa. (piilottivat)
 11. Luckily, Bethany found it easily. (löysi)
 12. She didn’t want to be alone anymore! (ei halunnut)

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Täydennä kertomus oikeilla imperfektimuodoilla ja kirjoita se vihkoosi.

Two days ago, Bethany (1 oli) in the kitchen while Timothy and Jiminy (2 katselivat) cartoons. All of a sudden, Jiminy (3 alkoi) to cry. Bethany (4 tuli) to see what was wrong, but she (5 ei nähnyt) the ball on the floor and (6 kiljaisi) loudly as she fell. 

 

Pisteytysohje: 

Oikeasta verbistä (+0,5 p.) ja oikeasta imperfektimuodosta (+0,5 p.). Pyöristä lopullinen pistemäärä seuraavaan kokonaislukuun. (esim. 3,5 → 4)

Two days ago, Bethany (1 was) in the kitchen while Timothy and Jiminy (2 watched/were watching) cartoons. All of a sudden, Jiminy (3 started) to cry. Bethany (4 came) to see what was wrong, but she (5 didn’t see) the ball on the floor and (6 screamed) loudly as she fell.

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kirjoita seuraavat lauseet englanniksi vihkoosi.

 1. Miksi lapset olivat yksin kotona?
 2. Sanoivatko  vanhemmat minne he menivät?
 3. Eivätkö he ikävöineet lapsiaan?
 4. Olen varma, että he ikävöivät lapsia todella paljon.

 

Pisteytysohje: 

Tarkista erityisesti verbimuodot ja sanajärjestys. Jos lauseet 1, 3 ja 4 ovat oikein, (+1p) kustakin. Lauseessa 2 on kaksi imperfektiä, joista saat (+1p) kummastakin, eli 2p yhteensä. 

 1. Why were the kids/the children home alone?
 2. Did the parents say where they went? (where did they go käy myös)
 3. Didn’t they miss their children/the kids?
 4. I’m sure they missed the kids very much.

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: