Yhtälön käsite

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Tutki, onko \(x=3\) yhtälön ratkaisu:

a) \(4x-5=7\)

b) \(-5x+5=-13-x\)

Tutki, onko \(x=-4\) yhtälön ratkaisu:

c) \(2x+1=-11-x\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align*} \text{a)} && \\ && 4\cdot3-5&=7 & \\\\ && 7&=7\,\, \text{(tosi)} &\color{red}{\text{(+1p: Jos toinen rivi puuttuu, vähennä puolikas piste)}} \\\\ && &\text{Vastaus: Kyllä} &\color{red}{\text{(+1p)}} \end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \text{b)} && \\ && -5\cdot3+5&=-13-3 & \\\\ && -10&=-16\,\, \text{(epätosi)} &\color{red}{\text{(+1p: Jos toinen rivi puuttuu, vähennä puolikas piste)}} \\\\ && &\text{Vastaus: Ei} &\color{red}{\text{(+1p)}} \end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \text{c)} && \\ && 2\cdot(-4)+1&=-11-(-4) & \\\\ && -8+1&=-11+4 \\\\ && -7&=-7\,\, \text{(tosi)} &\color{red}{\text{(+1p: Jos yksi rivi puuttuu: 0,5p)}} \\\\ && &\text{Vastaus: Kyllä} &\color{red}{\text{(+1p)}} \end{align*}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Päättele yhtälön ratkaisu:

a) \(x+4=10\)

b) \(2x-1=13\)

c) \(x^2=36\)

d) \(x : 3=9\)

e) \(2(x-1)=30\)

f) \(3x+1=2x-2\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{a)}\quad & \quad x=6 && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{b)}\quad & \quad x=7 && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{c)}\quad & \quad x=6 \, \text{(tai } x=-6) && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{d)}\quad & \quad x=27 && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{e)}\quad & \quad x=16 && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{f)}\quad & \quad x=-1 && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Onko yhtälö ehdollinen vai ehdoton (identtinen)? Jos yhtälö on ehdollinen, päättele sen ratkaisu. Jos yhtälö on ehdoton, eli identtinen, onko se id. tosi vai id. epätosi?

a) \(x-3=-3+x\)

b) \(2x-3=-1\)

c) \(x-3=x\)

Pisteytysohje: 

Merkitse vihkoosi $\require{color}\color{red}\text{värikynällä}$ pisteesi ja puuttuvat välivaiheet.

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{a)}\quad & \quad \text{ehdoton} && \color{red}{\text{(+1p)}} \\\\ & \quad \text{id. tosi} && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{b)}\quad & \quad \text{ehdollinen} && \color{red}{\text{(+1p)}} \\\\ & \quad x=1 && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

\(\require{color} \begin{align*} \textbf{c)}\quad & \quad \text{ehdoton} && \color{red}{\text{(+1p)}} \\\\ & \quad \text{id. epätosi} && \color{red}{\text{(+1p)}}\end{align*}\)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: