Perfekti

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Muuta annetut verbit perfektiin ja kirjoita niitä käyttäen myönteisiä lauseita. Käytä annettua tekijää! Ennen kuin siirryt seuraavaan tehtävään, tarkista pisteytysohjeen avulla.

 1. I + love
 2. The weather + be (olla)
 3. My aunt + give
 4. We + go
 5. You + have
 6. Some of my friends + talk
Pisteytysohje: 

Oikeasta apuverbistä (have/has) + 0,5p. ja oikein taivutetusta pääverbistä +0,5p. Pyöristä lopputulos seuraavaan kokonaislukuun, eli esimerkiksi 4,5p -> 5p. Valitse pudotusvalikoista oikea pistemäärä ja arvioi myös ymmärryksesi, ennen kuin siirryt seuraavaan tehtävään.

 1. I have loved….
 2. The weather has been…
 3. My aunt has given….
 4. We have gone….
 5. You have had…
 6. Some of my friends have talked….
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Muuta annetut verbit perfektiin ja kirjoita kielteisiä lauseita. Käytä annettua tekijää! Ennen kuin siirryt seuraavaan tehtävään, tarkista pisteytysohjeen avulla.

 1. You + believe
 2. My sister  + clean
 3. Our school + be
 4. Pupils +  learn
 5. Young people + listen
 6. We + never talk
Pisteytysohje: 

Oikeasta apuverbistä ja kieltosanasta (haven’t/hasn’t) + 0,5p. ja oikein taivutetusta pääverbistä +0,5p. Pyöristä lopputulos seuraavaan kokonaislukuun, eli esimerkiksi 4,5p -> 5p. Valitse pudotusvalikoista oikea pistemäärä ja arvioi myös ymmärryksesi ennen kuin siirryt seuraavaan tehtävään.

 1. You haven’t believed….
 2. My sister hasn’t cleaned….
 3. Our school hasn’t been…
 4. Pupils haven’t learned…
 5. Yound people haven’t listened…
 6. We have never talked…
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Muuta annetut verbit perfektiin ja kirjoita kysymyksiä. Käytä annettua tekijää ja ole tarkkana sanajärjestyksen kanssa. Tarkista lopuksi pisteytysohjeen avulla.

 1. You + remember?
 2. We + ask?
 3. The teachers + not laugh?
 4. Your family + move?
 5. English + be?
 6.  You + ever kiss?
Pisteytysohje: 

Oikeasta sanajärjestyksestä + 0,5p. ja oikeasta perfektimuodosta +0,5p. Pyöristä lopputulos seuraavaan kokonaislukuun, eli esimerkiksi 4,5p -> 5p. Valitse pudotusvalikoista oikea pistemäärä ja arvioi myös ymmärryksesi ennen kuin siirryt testin tulokseen.

 1. Have you remembered…?
 2. Have we asked…?
 3. Haven’t the teachers laughed…?
 4. Has your family moved…?
 5. Has English been…?
 6. Have you ever kissed… ?
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: